Szakmai, Útmutató

Mesterképzés a Bárczin – online nyílt nap

A Bárczi tavaszi félévében induló mesterképzéseiről szólt az online nyílt nap január 28-án. A mesterképzés előnyeiről hallhattunk részletes tájékoztatást Dr. Zászkaliczky Péter és Dr. Bolla Veronika tolmácsolásában a gyógypedagógia mesterszakkal, illetve Kas Bence bemutatásában a logopédia mesterszakkal kapcsolatban.

A gyógypedagógia mesterszak elvégzése során a megszerzett ismeretek elsajátításával a végzett gyógypedagógusok alkalmassá válnak oktatói tevékenység ellátására közép- és felsőfokú intézményekben, továbbá a szakmapolitika alakításában is aktív tevékenységeket végezhetnek, tevékenykedhetnek a közigazgatásban és a gyakorlatban is, tudományos kutatásokban és tudásfejlesztésben kompetens módon részt tudnak venni, valamint folytathatják tanulmányaikat a doktori képzés keretei között.

A logopédia mesterszakon végzett gyógypedagógusok, logopédusok mindezek mellett az egészségügyi és a rehabilitációs intézményekben tudnak tevékenykedni, emellett a magánszférában is kompetens módon képesek lesznek jelen lenni.

Az online nyílt nap.

A gyógypedagógia mesterszak képzés célja főként egy holisztikus, etikai megalapozottságú emberképpel rendelkező fogyatékosságügyi szakemberek képzése. A mester-gyógypedagógusok e tudás birtokában képesek a nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként értelmezett gyógypedagógia-tudomány és határtudományai legkorszerűbb eredményeinek szintetizálására.

A képzés során elsajítáthatók a humántudományi ismeretek: a hallgatók megismerhetik a neveléstudomány új irányzatait, a társadalompolitikát, különböző kutatómunka részesei lehetnek, illetve bevezetést kapnak az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjaiba. A gyógypedagógia mesterképzés során továbbá a gyógypedagógia-elmélet ismeretei sajáthatíthatóak el: a fogyatékosság probléma- és társadalomtörténete, az integráció és a differenciáló pedagógia összefüggései, összehasonlító gyógypedagógia, antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában. Részesei lesznek az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai alapjainak (segítő szakmák és értékek, szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában), valamint több ismeretkörből is válaszhatnak, amelyek hozzájárulnak a szakma precíz elsajátításához, ilyenek például az egyes fogyatékosságtípusok jellemzői, gyógypedagógiai pszichopatológia, a fogyatékosság, mint komplex jelenség vagy az akadályozott emberek szexuális szocializációja.

A gyógypedagógia mesterszakot bemutató kisfilm itt érhető el.

Logopédia mesterkpzés

Az ELTE Bárczi legújabb mesterképzése a logopédia mesterképzés, amely a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében veszi kezdetét. A képzés legfőbb célja, hogy az itt végzett hallgatók a szakmai ismereteket rugalmasan, a kliensek igényeihez illeszkedően alkalmazzák, valamint olyan logopédusok képzése, akik képesek folyamatos és önálló önképzésre, kritikai gondolkodásra, tudományos kutatásra és módszertani fejlesztésre, valamint alkalmasak legyenek szakmai szervezői és mentori feladatok elvégzésére is. Egy olyan komplex tudással rendelkező képet tudhassanak magukénak, amely betekintést enged a hang-, a beszéd-, a beszélt és írott nyelvi kommunikációs zavarok, valamint a nyelészavarok felismeréséhez, ennek vizsgálatához és korszerű terápiájához szükséges speciális ismeretekkel. A kliens és környezetének szükségletei kölcsönhatására az itt végzett logopédusok képesek a kommunikációs problémákat kezelni, továbbá megkülönböztetik, elemzik és ezáltal fejlesztik a nyelvi, pszichológiai, biológiai tényezők által. A mesterszakon megszerzett ismereteket a hallgatók minden életkori csoportban, a „köznevelési és az egészségügyi és rehabilitációs intézményrendszerekben, illetve a privát szférában egyaránt felhasználják. Képesek szakmai csoportokban tervezési, módszertani fejlesztési, szervezési, irányítási, döntéshozói és mentori feladatok ellátására.”

A logopédia mesterszakon számos ismeret elsajátítása áll a hallgatók rendelkezésére, ilyenek például a szakértői diagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó differenciáldiagnosztikai, eljárás-módszertani és jogi ismeretek; kutatásmódszertani ismeretek; szupervíziós munka; a professzionális, illetve művészi igényű hang- és beszédképzés logopédiai támogatásának módszertana.

A logopédia mesterszak bemutatkozó videója ide kattintva érhető el.

A mesterszakokról bővebben itt olvashattok.

A fényképek az ELTE BGGyK tulajdonában állnak.