Bárczi arcai, Szakmai, Útmutató

Mit TuDtunK meg a TDK-ról? – beszámoló a workshopról

Április 29-én csütörtökön megrendezésre került a Hallgatói Önkormányzat és az ELTE BGGyK Tehetséggondozási Tanácsa által szervezett TDK workshop.

Ha lemaradtál róla, vagy szeretnéd összegezve elolvasni azt a rengeteg hasznos információt, ami elhangzott, akkor ez a cikk Neked szól!

Hogyan alakul egy ötlet önálló kutatássá? Mi a titka a sikeres TDK munkának és az OTDK szereplésnek? Ezek voltak az esemény fő kérdései, ugyanakkor nem csak információkat vihettünk magunkkal útravalóként. A program végén a résztvevők ezekkel a gondolatokkal búcsúztak a szervezőktől és a meghívottaktól:

Egy hallgató személyes TDK-története – ötlettől a TDK 1. helyéig

Az esemény meghívottjai között volt Szudki Osayma és egyik témavezetője, Lénárt Zoltán, akik főleg személyes tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal. Szumi témája egy inkluzív modern tánckurzus volt, aminek számos aspektusát vizsgálta. Kiderült, hogy eredetileg szakdolgozathoz készült a kutatás, de a szerteágazó adatok, a nagy mennyiségben összegyűjtött anyag és persze témavezetői további ajtókat nyitottak meg számára, ez pedig a tudományos diákköri munka lehetősége volt. Jelenleg mesterképzésben vesz részt, és elnyerte a Mórahalom ösztöndíjat, ami szintén késztette a tudományos munkára.

Szumi kiemelte a támogató témavezetők szerepét, hogy nem érezte magát egyedül a munkafolyamat során. Tanulságként élte meg a kari konferenciát, amikor a gyógypedagógia szakértői figyelték előadását, mégis hangsúlyozta a tétnélküliséget, hiszen ahogy ő fogalmazott: „szerelemprojektté vált” a választott témája, magáénak érezte és beszippantotta az írás.

A tudománnyal, a tudományossággal való kapcsolatáról is mesélt. Arra biztatott minket, hallgatókat, hogy ne rettenjünk meg ezektől a szavaktól, ahogy ő tette, hiszen a tapasztalatok által, a tudomány művelése közben érhetjük csak el a kívánt szintet.

„…ezáltal, hogy tudományos szempontok alapján vizsgálok valamit, jobban megértem, mit csinálok, milyen összefüggései vannak a felfedezett tartalmaknak, vizsgálhatom azt, hogy hogyan tudnám jobbá tenni a munkámat, ellenőrizhetem a hatékonyságát… már abszolút gyakorlati hasznát látom a tudományosságnak.”

– osztotta meg gondolatait Szudki Osayma.
Szudki Osayma

De most nézzük, milyen lépcsőket kell megugrani az országos konferenciáig. Az első lépés a téma és a témavezető-oktató választása. Ez az a döntés, amit jól meg kell fontolnunk, hiszen a kész dolgozatig és előadásig hosszú az út, és lelkesedés, kellő energiabefektetés nélkül nem járunk sikerrel.

„Hogyha már van egy ötlet, és az ember ismer olyan oktatót, akivel szívesen dolgozna együtt – még abban az esetben is, ha nem feltétlenül illik össze a téma azzal az oktatói profillal, vagy kutatási területtel, amit az adott oktató, kutató munkatárs végez -, elképzelhető, hogy ebben az esetben is egy remek munka születik belőle.”  

– mondta a workshopon Berencsi Andrea, a kari Tehetséggondozási Tanács elnöke, aki segítséget nyújtott abban is, hogy miként találhat egymásra a két fél, oktató és hallgató.

A közzétett témalistával közelebb juthatunk a kar oktatóinak kutatási területeihez, ezen kívül a Magyar Tudományos Művek Tárának honlapja szolgálhat segítségül, ahol ellenőrizhető, megismerhető az oktatók, kutatók munkássága. A Bárczi tudományos műhelyeit pedig az intézmény honlapján találhatjátok meg, a ’kutatás’ fül alatt; ez is támpont lehet az érdeklődők számára.

A dolgozat elkészítését és beadását egy kari kvalifikáló konferencia követi, ahol kérdéseket, tanácsokat kaphatnak a résztvevő hallgatók, illetve az OTDK-ra való kijutás feltétele a kari eseményen való sikeres szereplés. Az utolsó lépcsőfok az OTDK, ahol tagozatonként, szekciók szerint mérettetik meg magukat a hallgatók, illetve az esemény lehetőséget ad más színvonalas kutatások megismerésére is.

Ha TDK-ra adnád a fejed: ösztöndíjak és előnyök, avagy a munka külső motivátorai

Ha a belső motiváció adott, a jelentkezni vágyókat egyéb előnyök is csábíthatják a tudományos munka világába. A workshopon az ösztöndíjlehetőségek széles palettáját ismerhettük meg, így én is igyekszem röviden, címszavakban ismertetni a megpályázható támogatásokat.

Az egyik ilyen juttatási lehetőség az egyszeri tanulmányi versenyen vagy konferencián való részvétel pályázata, ami, ahogy a neve is jelzi, egy egyösszegben kapható pénzjutalom. Ez nem fix összegű, pontgyűjtő rendszer alapján bírálják. Szintén kari lehetőség az egyszeri tudományos ösztöndíj, illetve az egyszeri szakmai ösztöndíj is. Utóbbi feltétele a szakmai esten való, vagy nyelvtanfolyamon, pedagógiai témájú továbbképzésen, tréningen való részvétel. A kérvény csak befejezett tevékenységre adható be, és a sikeres elbíráláshoz dokumentumokat és igazolást szükséges csatolni.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) nem kari ösztöndíj, hanem az ELTE által kiírt pályázati lehetőség, ami több ösztöndíjat foglal magában. Lényege, hogy támogassák a felsőoktatásban résztvevő tudományos, kutatómunkát végző hallgatókat.

A mesterképzésben résztvevő hallgatókat egy nagyon kedvező ösztöndíjprogram lehetősége várja. Akik érdeklődnek az oktatói kutatói pálya iránt, és vállalják bizonyos feltételek teljesítését (önálló kutatói tevékenység, oktatásba való besegítés, doktori képzésben való tervezett részvétel), ők a Mórahalom ösztöndíjban részesülhetnek, ami egy 16 hónapon át juttatott fix összeget foglal magában.

Külső motiváció az ösztöndíjakon kívül is van bőven, hiszen ahogy Szumi mesélte, sikeres OTDK szereplését honorálva, munkája szakdolgozatnak is elfogadható egyaránt. Ezen kívül nem szabad elfelejtenünk, hogy a sikeres TDK munka szakmai előrelépéssel, a tudományosságban való elmélyüléssel is jár, így a későbbi szakmai pályafutás, vagy a doktori képzésbe való jelentkezés során is előnyünkre válhat.

Az ösztöndíjakról itt találhatsz több információt: https://bit.ly/3aUt7Af

www.otdk.hu

Bár a következő OTDK 2023-ban kerül megrendezésre, a munka jó, ha minél előbb megkezdődik, így aki késztetést érez a jelentkezésre, az már most válasszon témát, és kérjen fel témavezetőt. A kari kvalifikáló konferenciára 2022. tavaszán és őszén kerül majd sor, amin a részvétel feltétele csupán 3 féléves előmenetel.

Az egyetem számos TDK-felkészítő képzését is érdemes észben tartani, ha szeretnénk fejlődni ezen a területen: válogathatunk előadói és kommunikációs készségeket támogató képzések közül, illetve vannak kifejezetten a publikációhoz, kutatáshoz kapcsolódó tréningek is.

Ha esetleg kedvet kaptál a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételhez és megmérettetéshez, akkor a workshopon hallottak alapján arra biztatlak, hogy minél hamarabb vágj bele a munkába és – ahogy Szumi is tanácsolta – élvezd az alkotói folyamatot!

Ha a tehetséggondozás, a tudományos élet más területébe kapcsolódnál be, akkor rendelkezésre állnak számodra a demonstrátori tevékenységek, illetve karunkhoz tartozik az Illyés Sándor Szakkollégium. A szakkollégium, bár online térben, de megrendezi tavaszi konferenciáját a multidiszciplinaritás jegyében, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Több információért javaslom felkeresésre a kari honlapot, ’Oktatás’ menüpont alatt található a ’Tehetséggondozás’ fül, ahol részleteiben megismerhetők az általam tömören leírtak.

S végül inspirálódjunk az idei eredményekből: az áprilisban zajló 35. OTDK-n három hallgatótársunk képviselte karunkat, mindhárman sikeresen teljesítettek.

A Társadalomtudományi Szekcióban a Bárczium előző főszerkesztője, Kneifel Áron mutatta be „Az univerzalisztikus emberi méltóság elméletek a fogyatékosságtudomány és a gyógypedagógia szempontjából” című munkáját, Dr. Sándor Anikó és Dr. Maléth Anett témavezetésével.

Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekcióban Tolner Veronika, 7. féléves hallgató mutatta be “Felsőoktatásban és felnőttképzésben tanuló hallássérült személyek digitális kommunikációja a koronavírus-járvány idején” című dolgozatát. Témavezetője Nagyné Dr. Schiffer Csilla volt.

S nem utolsó sorban Szudki Osayma a már említett témáját, “Egy inkluzív modern tánckurzus résztvevői megítélése és módszertani konzekvencái” című dolgozatát mutatta be, szintén Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekcióban, témavezetői pedig Dr. Lénárt Zoltán és Dr. Horváth Zsuzsanna voltak.

Forrás: https://barczi.elte.hu/content/hallgatoink-sikerei-a-35-otdk-n.t.2125?fbclid=IwAR1eQeYO7WOp6Dkafdym3jXbdzskwEhMVAgAxeircDg-eoGO9b-OfVtcjLs

Az aktuális TDK témalistát itt találjátok: http://barczihok.elte.hu/wp-content/uploads/TDK_Temahirdetes_BGGYK_2021_TDK_Workshop.pdf?fbclid=IwAR0ef4ZEsXkZHg1eMkDw7Lga7hVwxoQHj3QVAnj342evwrBPEy-3RQd-Eqs