Szakmai, Útmutató

Merre tovább a BA diploma után?

Gyógypedagógiai tanulmányai során előbb-utóbb bizonyára mindenki fejében megfordul, hogy mi a következő lépés, ha kikerülünk a Bárczi falai közül, és megszerezzük a BA diplománkat. Egyből elhelyezkedünk valahol gyógypedagógusként, vagy inkább szeretnénk még valami többlettudást magunkra szedni valamilyen képzésen/tanfolyamon keresztül (a kettő persze akár párhuzamosan is történhet)? Azok számára, akik az utóbbi lehetőségen gondolkoznak, igyekeztem összegyűjteni néhány opciót, ami érdekes lehet egy diplomás gyógypedagógusnak.

Szakirányú továbbképzések – Bárczi

Nem feltétlenül kell messzire mennünk, hiszen maga a Bárczi is számos lehetőséget nyújt a magukat továbbképezni vágyóknak, ezek közül említek meg párat.

A logopédia szakirányon végzetteknek például jó választás lehet a logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzés, ami a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd- és nyelvi zavarok terápiájára készíti fel a szakembereket (például stroke, afázia, diszartria, diszfónia, nyelészavar). Nagy előnye a képzésnek, hogy gyakorlatorientált, és 8 fős kiscsoportokban zajlik.

Akiknek fontos szerepet játszik a zene az életükben, és ezt a munkájukba is szívesen beépítenék, azoknak érdekes lehet a zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés. A képzés 4 féléves, és jogosulttá tesz zeneterápiás munka végzésére különböző életkorok és helyzetek kapcsán.

A családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens képzés keretein belül olyan módszerspecifikus ismeretek szerezhetőek, amelyeket többek között korai fejlesztő és diagnosztizáló központokban, pedagógiai szakszolgálatban, speciális vagy integrált bölcsődékben lehet később kamatoztatni.

Aki viszont inkább a sport iránti elkötelezettségét és szeretetét kapcsolná össze szívesen a gyógypedagógiával, annak is kínál vonzó lehetőséget a Bárczi. Az adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzés keretei között hasznos tudás szerezhető a fogyatékosságspecifikus sportelmélet, szervezés és gyakorlat témájában.

A Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőknek pedig a Waldorf-osztálytanító szakirányú továbbképzés lehet egy alternatíva, amely felkészít a Waldorf-iskolákban való pedagógiai munkára.

Végül pedig, bár ezt talán mondanom sem kell, bármelyik szakirány elvégezhető pluszban a BA diploma megszerzése után.

Szakirányú továbbképzések – SOTE

A Semmelweis Egyetem honlapját bátran tudom ajánlani, mert számos olyan képzést sorakoztat fel, ahol gyógypedagógia BA diplomát is elfogadnak bemeneti követelményként. Ezek általában 3-4 félévesek és többféle területen nyújtanak többlettudást.

Az addiktológiai konzultáns képzés a szenvedélyállapotokkal foglalkozó egyéni-, pár-, illetve csoportos konzultációk vezetésére készít fel. Ez a szakember a kliens állapotának felmérését követően egy bizonyos kezelési terv alapján segít ellátni a különböző krízishelyzeteket (amelyek még nem igényelnek pszichológusi beavatkozást), gyászreakciókat, valamint információt nyújt a kliens aktuális problémájával kapcsolatban, szükség esetén pedig tovább irányítja a megfelelő szakemberhez. Elhelyezkedhet például pszichiátriai, alkohológiai osztályokon, családsegítőkben, iskolákban, vagy akár rehabilitációs otthonokban is.

A gyógypedagógiához, annak is a korai fejlesztés részéhez elég szorosan kapcsolható az integrált szülő-csecsemő továbbképzési szak, ami többek között felkészít a koragyermekkori regulációs zavarok felismerésére, ezzel kapcsolatos intervenciók speciális alkalmazására, illetve a szülő-csecsemő kapcsolatban jelentkező nehézségek szakszerű kezelésére. Számos területen alkalmazható az itt megszerzett tudás, például bölcsődékben, nevelési tanácsadókban vagy gyermekjóléti szolgálatoknál.

A korai életkoron túl a SOTE az iskolás korra is kínál egy gyógypedagógusok számára is hasznos képzést, ez az iskolai szociális munka továbbképzési szak. Itt például azt lehet mélyebben elsajátítani, hogyan kezelhetőek a családi és iskolai krízisekből eredeztethető problémák, hogyan enyhíthetőek a kulturális feszültségek, valamint hogyan lehet kompenzálni a gyermekszegénységből fakadó hátrányokat.

A segítő szakemberek körében népszerű választás még a mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak, ami nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező orvosokat, szociális munkásokat, gyógypedagógusokat képez. Lényegében segít abban, hogy a már meglévő hivatást még hatékonyabban, tudatosabban lehessen végezni.

Akkreditált képzések – Budapesti Korai Fejlesztő Központ

A 0-3 éves korosztállyal dolgozó gyógypedagógusok szakmai kompetenciájának bővítésére tökéletes választás lehet a Budapesti Korai Fejlesztő valamelyik akkreditált képzése.

Családközpontú koragyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái – ezt a képzést legalább fél éves gyakorlattal rendelkező szakembereknek ajánlják. Fókuszban van a szülőkkel való kommunikáció, tanácsadás, team munka és a családközpontúság fontossága, éppen ezért maga a képzés is gyakorlatias és csoportmunka-jellegű.

Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – ezt a képzést olyan gyógypedagógusoknak tervezték, akik korai életkorban találkoznak a gyerekekkel, családokkal, de nem autizmus szakirányon végeztek, tehát még nem rendelkeznek mély ismeretekkel az autizmus spektrumzavarról.

BKFK-SEED Fejlődési Skála – ez a skála a Sewall Early Educational Development Scale Korai Fejlesztő által átdolgozott verziója. 0-4 éves gyerekekre adaptált vizsgáló eljárás, amely a gyermek játékát állítja a középpontba, ezen keresztül igyekszik meghatározni a főbb fejlesztési területeket. Ennek az eljárásnak a használata sajátítható el a képzés által.

Etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai – ez a képzés is szakiránytól függetlenül hasznos lehet a korai életkorral foglalkozó gyógypedagógusoknak, ugyanis a tematika magában foglalja a tipikus fejlődésű gyerekekre jellemző étkezési nehézségeket, valamint a különböző fogyatékossággal élő gyermekek evészavarait is.

Vadaskert Alapítvány

A Vadaskert Alapítványnál is több képzés áll rendelkezésre gyógypedagógusoknak, ezek előnye, hogy mindössze 2-3 naposak, hátrányuk viszont, hogy nem akkreditáltak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a szakmai fejlődés érdekében abszolút megéri bizonyos időközönként frissíteni, szélesíteni a látókörünket olyan témákban, mint például a játékterápia, meseterápia, óvodás gyermekek magatartásproblémái, serdülőkkel folytatott munka sajátosságai, korai kapcsolati traumatizáció, tanulástechnika, vagy éppen az ADHD viselkedésterápiája. Ezen képzések közül valamelyik például szakpszichológusoknak vagy orvosoknak szól elsősorban, de gyógypedagógusok előtt is nyitott és hasznos is, ha minél több témára van rálátásunk.

VIKOTE – Kognitív és sématerápiás központ

Ez a helyszín talán egy kicsit kilóg a sorból, hiszen főként pszichoterapeuta szakképzéseknek ad helyet. Itt végezhető el azonban a kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés, ami 4 féléves, és gyógypedagógusok számára is elérhető, sőt, kiválóan hasznosítható. Az autizmussal élő gyermekekkel folytatott gyógypedagógusi munka során például kifejezetten jól jöhet a kognitív viselkedésterápiás technikák mélyebb elméleti és gyakorlati ismerete. A képzés akkreditált, és az elvégzése után el lehet helyezkedni például család-és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő, esetmenedzser vagy tanácsadó munkakörben.

Hosszan lehetne még folytatni az előttünk álló képzési lehetőségek sorát, hiszen a gyógypedagógia egy módfelett összetett és interdiszciplináris tudományág, de ez a cikk csak egy kis ízelítőként szolgál. Remélhetőleg arra sarkall majd mindenkit, hogy tájékozódjon és járjon utána az alternatíváknak, mert a gyógypedagógia BA diploma bizony számos további szakmai mérföldkőhöz adhat belépőt.

Források

One thought on “Merre tovább a BA diploma után?

Comments are closed.